Vanel s. r. o.
Nová Doba 502/12, 027 43 Nižná
SLOVAKIA

Vanel s. r. o. - vývoj a aplikácie mikropočítačovej a meracej techniky

Nastavovacie pracovisko TV chassis EMP 9401

1. Popis pracoviska

Nastavovacie  pracovisko EMP9401  slúži na  nastavenie a kontrolu základnej dosky FTVP CTV 2154/2155 a odvodených verzií. Pozostáva z dvoch častí:

 1. pracovného  stola  s upínacou  časťou,  pripojovačom VN, TV obrazovkou   ako  monitorom kontrolných  obrazcov, interným generátorom TV signálu P14G, servisného osciloskopu ITT OX800 a  obvodov potrebných ku činnosti základnej dosky.
 2. externého stojana s prístrojmi  v ktorom je umiestnený  riadiaci počítač PC, prípadne aj TV patern generátor EVG202S ako externý zdroj TV signálu.

Nastavenie základnej dosky je rozdelené do krokov. Činnosť pracoviska riadi počítač PC s príslušným programom, ktorý ovláda prístroje v externom stojane a pomocou mikropočítača ovláda obvody v pracovnom stole. Namerané údaje sa zobrazujú na displeji počítača, kde sa taktiež zobrazujú pokyny pre obsluhu a potrebné správy.

Zariadenie je ovládané pomocou ovládacích tlačítok "K-hore",  "K-dole",  "Pokr."  a "ŠTART/STOP", umiestnených na pracovnom stole, prípadne i z klávesnice PC, umiestnenej pod doskou pracovného stola. Interný TV generátor P14G sa používa ako zdroj testovacích obrazcov, zvukovej modulácie, signálov pre eurokonektor, SVHS a externých RGB signálov. Využíva sa tiež ako rozbočovač pre externý zdroj TV signálov, s oddelením MF signálu 38 MHz alebo 38,9 MHz. Voltmeter EMP9602 sa používa na meranie jednosmerných a striedavých  napätí  potrebných  pri  nastavovaní základnej dosky FTVP. Vstupné svorky prepína multiplexer zabudovaný v pracovnom stole.

Osciloskop OX800 slúži na zobrazenie kontrolovaných priebehov. Ovládaný je po linke RS232 z počítača PC. Prepnutím na kanál 2 je možné v prípade potreby kontrolovať pomocou externej sondy aj priebehy nezaradené do testu.

2. Technické údaje

Pracovisko určené pre FTVP CTV2154/2155 :

 • Napájacie napätie : 230V ˝ 10%, 50Hz
 • Príkon : 120 VA  ( bez externých prístrojov )
 • Meranie napájacieho prúdu rozkladov :  0-1000 mA , presnosť 1,5%
 • Meranie anódového napätia : 20-30 kV , presnosť 2,5%
 • Interný generátor TV signálu: 23 kanál, PAL BG, zvuk 5.5/6.5 MHz
 • Interný voltmeter DC, AC, 100V max
 • Pracovné  prostredie : teplota 15-30°C, vlhkosť max. 60%
 • Rozmery : šírka 75cm, výška 85cm, hĺbka 100 cm
 • Hmotnosť: 50 kg
  • Spotrebič triedy I. podľa STN 331600. El. krytie IP21.
   Zariadenie môže obsluhovať iba osoba znalá .
   Príslušenstvo : 1 ks kábel na ovládanie osciloskopu OX803
   • 1 ks kábel na ovládanie pracoviska z PC
   • 1 ks sieťová  šnúra

3. Popis ovládania a činnosti riadiaceho programu pre nastavenie CTV 2154/2155

Po spustení programu sa na obrazovke monitora objavia nasledovné okná. Program sa sám nakonfiguruje podľa toho, na ktorom sériovom porte PC je pripojené pracovisko a na  ktorom osciloskop. V prípade, že program zistí, že pripojenie nie je funkčné alebo nenašiel datové súbory, potrebné pre testovanie chassis, vypíše správu a ukončí činnosť.

Pre správnu činnosť programu je potrebné vybrať odpovedajúci typ chassis, tunera a testu. Voľba sa uskutočňuje pomocou tlačítok  "K-hore", "K-dole", pričom aktívne okienko voľby je hrubšie orámované. Po stlačení tlačítka  "Pokr." sa objaví príslušné menu, z ktorého sa pomocou tlačítok "K-hore", "K-dole" vyberie požadovaná položka menu, ktorá sa potvrdí tlačítkom "Pokr.".  Pri výbere požadovaného typu chassis sa v spodnej lište okna zobrazujú modifikácie, prislúchajúce práve aktívnej položke menu.

Program umožňuje testovať zvolené chassis v dvoch režimoch testu: 

 1. Úplný test
 2. Skrátený test

Po nastavení programu sa test chassis spustí pomocou  ovládacieho tlačítka "ŠTART/STOP".

Program vykonáva test chasssis v  4 krokoch.

 • Krok č. 1 -  kontrola zdrojov
 • Krok č. 2 -  kontrola rozkladových obvodov
 • Krok č. 3 -  nastavenie AFC, AGC a kontrola zvukových obvodov
 • Krok č. 4 -  kontrola periférií - vykonáva sa iba v úplnom teste

Aby nastavenie TV bolo ukončené správne je nutné, aby boli vykonané všetky kroky  1 až 4 .

Naspäť na PRODUKTY
 © 2004 VANEL s.r.o.    Kontakt Kontakt Mapa domény Mapa domény Verzia stránky pre tlač Tlač Design:itstudio.sk